หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (การวางแผนกำลังคน) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ข้อมูลด้าน Competency [ 13 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)