หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ยินดีให้บริการ
และพร้อมพัฒนาอย่างทั่วถึง
นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ตำบลตาคลีเป็นแหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
และประชาชนจังหวัดใกล้เคียง
สถานีอนามัยบ้านหนองจักรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
ถั่วกรอบแก้ว
    


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 


นายประมวล พุกสาย
ประธานสภา อบต.ตาคลี
 


นายนิเวศน์ พุ่มม่วง
รองประธานสภา อบต.ตาคลี


จ.อ.อานนท์ ดิษฐหร่าย
เลขานุการสภา อบต.ตาคลี
 
 


นางวันเพ็ญ พูแสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายวิชัย อุ้ยโตสุข
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายศุภชัย สายทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางกัญญา ทรัพย์ทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางกิมซัว อิ่มสิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายธเนตร เผื่อนทิม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายศราวุธ พ่วงพุ่ม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายสมชาย เจริญทัพ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นายยงยศ มั่นพรม
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นายชูชาติ อมรประสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายกุญชร หัวรักกิจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
<