หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 23 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 23 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)