หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการขอรับบริการต่างๆ [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับผู้มาติดต่อราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี [ 12 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 9 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)