หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)