หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
จ.อ.อานนท์ ดิษฐหร่าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
โทร : 056-373713 ต่อ 103
นายประทีป วัฒนสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
โทร : 056-373713 ต่อ 104
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางนพรัตน์ กำเนิดบง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-373713 ต่อ 107
นางนพรัตน์ กำเนิดบง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056-373713 ต่อ 107
นางพีรญา ชุ่มจิตร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-373713 ต่อ 105
นายพันธ์กฤษณ์ จันทรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-373713 ต่อ 117