หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.อ.อานนท์ ดิษฐหร่าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนพรัตน์ กำเนิดบง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนพรัตน์ กำเนิดบง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางพีรญา ชุ่มจิตร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพันธ์กฤษณ์ จันทรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง